Tájékoztatás a Belvizi és Tengeri Vezetői Engedélyek Területi Illetékességéről 2017-04-19 20:00

Tisztelt Tagok és Tagjelöltek!

 

Szeretnénk tájékoztatást adni –minden félreértést elkerülve-  a vitorlás vezetői engedélyekkel kapcsolatosan, különös tekintettel a külföldön megszerzett engedélyekre vonatkozóan:

 

1.)    a magyar állampolgár külföldön szerzett képesítését honosítani kell,

2.)    a magyar papírt sem fogadják el minden átmenet nélkül külföldön

 

az okmány honosítása a következőkből áll (állt):

-   a képzőhely (ahová tanfolyamra járt) intézményi akkreditációs igazolása

-   képzési igazolás a hallgatott tárgyak felsorolásával és óraszámával, valamint a hallgatott tárgyakból a számonkérés módszere és eredménye feltüntetésével

-   a hajózási gyakorlat igazolása, hajónapló kivonat(ok) alapján (az EGK területén minden hajózási tevékenység engedélyköteles, tehát gyakorlatot kizárólag csak   olyan hajón lehet    
    szerezni, amely rendelkezik hajózási engedéllyel, hajónaplóval, valamint oktatási naplóval

 

A felsorolt okmánymásolatokat, valamint a képző szerv  által  kiadott vizsgabizonyítványt és a nemzeti hatóság (ahonnan a papír származik) által kiállított hajóvezetői engedélyt egy hiteles fordítóirodánál le kell fordíttatni, és ezután lehet kérni az képesítés honosítását (a kérelem hatósági díja megegyezik az itthoni azonos képesítés vizsgadíjával)

 

A beadott anyag után a hajózási hatóság mérlegel és dönt, hogy teljesen - különbözeti vizsgák nélkül, vagy részlegesen egyes tárgyak különbözeti vizsgája után vagy sehogy sem adja ki az idegen okmány alapján a magyar papírt.

 

Melléklet:

NKH 06/TAJ/2016 számú  hajósoknak szóló tájékoztatója

 Tájékoztató képesítésről