Meghívó az ASE közgyűlésre 2018-05-08 00:00


 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tisztelt Szakcsoportvezetés!

 

 

Értesítem, hogy az Atomerőmű SE a küldött-közgyűlését

 

2018. május 24-én (csütörtökön) 16.00 órakor tartja.

 

Helye: ESZI Főiskola Nagyelőadója

 

1.  Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2017. évi tevékenységéről

2.  Felügyelő Bizottság beszámolója

3.  A független könyvvizsgáló jelentése, annak elfogadása

4.  Az Egyesületre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített      éves beszámolójának (2017. év) ismertetése, jóváhagyása

5. Az Egyesület 2018. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása

6.  Egyesületi kitüntetések átadása

7.  Egyebek

 

Ha a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés időpontja 1630 óra.

 Kérem, hogy a küldöttek megjelenését biztosítani szíveskedjenek.

 

Paks, 2018. április 24.

 

 

Tisztelettel :Dr Kovács Antal

  elnök - ügyvezető igazgató